19th Ave New York, NY 95822, USA

Hidrantske mreže

Hidrantske mreže

Zis oprema d.o.o. kao ugovorni izvođač većeg broja upravitelja stambenih zgrada u gradu Zagrebu, obavlja i poslove popravaka, opremanja i ispitivanja postojećih hidrantskih mreža  u stambenim zgradama, a sve sukladno važećim odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara, te odredbama Pravilnika o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara.

Kod opremanja hidrantskih ormara, ugrađuje se hidrantska oprema sukladna HRN normama, a po potrebi vrši i zamjena dotrajalih hidrantskih ormara, novim plastificiranim ili izrađenim od inox materijala.

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara