19th Ave New York, NY 95822, USA

Ostale usluge

Ostale usluge

Zis oprema d.o.o. u suradnji sa svojim poslovnim partnerima nudi i sljedeće usluge:

-iz područja  Zaštite od požara

 • Osposobljavanje radnika za pružanje preventivnih mjera zaštite od požara i tehnološke eksplozije
 • Izrada pravilnika zaštite od požara
 • Izrada procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
 • Izrada plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije
 • Ispitivanje ispravnosti hidrantske mreže
 • Ispitivanje ispravnosti vatrodojavnog sustava
 • Ispitivanje ispravnosti sprinkler instalacije
 • Ispitivanje ispravnosti drencher instalacije
 • Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za gašenje požara plinom
 • Ispitivanje ispravnosti uređaja za odvod dima i topline
 • Ispitivanje sustava plinodetekcije
 • Ispitivanje ispravnosti električnih instalacija
 • Ispitivanje ispravnosti gromobranskih instalacija
 • Ispitivanje ispravnosti sigurnosne i protupanične rasvjete
 • Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta

– iz područja  Zaštite na radu

 • Izrada procjene rizika
 • Ispitivanje ispravnosti električnih instalacija
 • Ispitivanje uvjeta radne okoline (mikroklima, buka, rasvjeta)
 • Osposobljavanje za rad na siguran način
 • Ispitivanje ispravnosti strojeva i uređaja za rad s povećanim opasnostima
 • Izrada planova evakuacije i spašavanja
 • Izrada dokumentacije za minimalne tehničke uvijete (MTU)
 • Vođenje poslova zaštite na radu u tvrtkama temeljem Ugovora sukladno Zakona o zaštiti na radu